El que no es mesura difícilment es podrà gestionar

Avaluació 360º

 

L’avaluació 360 º ofereix una visió integral i completa del rendiment d’un empleat ja que aquest és avaluat des de totes les perspectives: caps, companys, subordinats, col·laboradors, clients, etc. Adicionalment, es suggereix que la persona avaluada s’apliqui una auto-avaluació i poguem comparar els resultats.

Els objectius d’aquesta eina són:

5

Conèixer l’acompliment del treballador avaluat d’acord a diferents competències requerides per a l’organització i el lloc en particular.

5

Detectar àrees d’oportunitat del treballador, equip i organització

5

Identificar empleats amb potencial

5

Prendre decisions sobre retribució i promocions.

5

Desenvolupar accions pertinents per millorar l’acompliment del personal i organització.

És recomanable que l’avaluació sigui anònima per promoure una avaluació més honesta i objectiva per part dels avaluadors. A més, aquesta eina és idònia perquè l’avaluació sigui més representativa ja que és grupal i no recau en una única persona.

Més informació

Si tens qualsevol dubte o vols contractar els nostres serveis no dubtis i contacta amb nosaltres.

Contacta