Els retrats del que fa cada lloc de treball, per a què serveixen i el que es pot esperar d’ells

Descripció de llocs de treball

 

L’anàlisi i descripció de llocs de treball és el procediment que ens permet obtenir tota la informació que fa referència a un determinat lloc de treball. Es tracta de  detallar i descriure les funcions que ha de dur a terme el treballador al seu lloc de treball i l’experiència, formació, coneixements i habilitats necessàries per a poder desenvolupar-lo satisfactòriament.

Beneficis

Job description
U

Selecció

El perfil o Job description ens permetrà conèixer les característiques de la persona adient per al lloc de treball.

Formació

› Permet conèixer les accions formatives dirigides a aconseguir el màxim d’ajust possible entre el perfil aportat per l’empleat i el requerit per al lloc que ocupa.

› Ajuda en la gestió de carreres professionals

Gestió

› Proporciona informació útil a gerència per a poder prendre decisions, com equilibrar el volum de feina entre els subordinats.

› Major coneixement per part de l’empleat dels deures i responsabilitats del seu lloc de feina a fi de ser conscient del que s’espera d’ell.

Més informació

Si tens qualsevol dubte o vols contractar els nostres serveis no dubtis i contacta amb nosaltres.

Contacta